تفاهم نامه ها

🔰🔰امضای تفاهم نامه همکاری ما بین "انجمن علمی انرژی ایران" و "انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران"🔰🔰

از جمله موضوعات اصلی این تفاهم نامه که به امضای جناب آقای دکتر بهنام محمدی ایواتلو (ریاست محترم انجمن علمی انرژی ایران) و جناب آقای دکتر مسعود رشیدی نژاد (ریاست محترم انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران) رسید، ایجاد زمینه‌های همکاری علمی، پژوهشی و اجرایی مشترک در حوزه‌های مورد علاقه طرفین و بهره‌برداری مشترک از ظرفیت‌ها و امکانات طرفین می باشد.🔰🔰"امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک ما بین "انجمن آیتریپل‏ئی بخش ایران (IEEE)" و "انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران"  🔰🔰

از جمله موضوعات اصلی این تفاهم نامه که به امضای جناب آقای دکتر وحید احمدی (ریاست محترم انجمن آیتریپل‏ئی بخش ایران (IEEE) ) و جناب آقای دکتر مسعود رشیدی نژاد (ریاست محترم انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران) رسید، زمینه سازی گسترش ارتباطات فعال و موثر متقابل درجهت همکاری علمی، پژوهشی و اجرایی مشترک در حوزه‌های مورد علاقه طرفین و بهره‌برداری مشترک از ظرفیت‌ها و امکانات طرفین می باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1401/05/14 | نظرات