اخبار

  وب سایت انجمن راه اندازی شد


 از بیست و سوم اردیبهشت ماه دبیرخانه انجمن به پژوهشگاه نیرو انتقال یافت. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت تماس با ما مراجعه شود


 سمینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو در اردیبهشت ماه 1398


برای دریافت آخرین رویدادهای کنفرانس شبکه های هوشمند به وب سایت https://smartgrid.ieee.org/events مراجعه نمایید. 


  

رویدادها

کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 98 آذرماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد


 نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند/2 آبان 1398 - شهر شیراز
وب سایت کنفرانس: http://conference.apadana.ac.ir/fa
 

پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران/ 27 و 28 آذرماه 1398 - دانشگاه صنعتی شاهرود
وب سایت کنفرانس: http://icspis.shahroodut.ac.ir/page/index/2/fa