⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛

استاد گرامی جناب آقای دکتر شاهیده‌پور


با احترام و تمکین بر مشیت الهی، ضمن عرض تسلیت بابت درگذشت مادر گرانقدرتان، ابراز همدردی ما را پذیرا باشید. امید آنکه ایشان مرهون رحمت آفریدگارش گردد. از ایزد منان صبر و شکیبایی برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم.


مسعود رشیدی‌نژاد

رییس انجمن شبکه هوشمند انرژی
⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛