برگزاری سخنرانی علمی: مدیریت سیستم های انرژی هوشمند با حضور منابع تجدیدپذیر انرژی

سخرانی علمی تحت عنوان "مدیریت سیستم های انرژی هوشمند با حضور منابع تجدیدپذیر انرژی" توسط در تاریخ 6/4/1401 از ساعت 18 تا 20 توسط جناب دکتر گیو موکریانی برگزار گردید. این کارگاه با حضور بیش از 40 نفر از اساتید، پژوهشگران و صنعتگران به صورت مجازی برگزار شد. در این کارگاه تخصصی که توسط کارگروه دانشجویی انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران برگزار شد جناب آقای دکتر موکریانی به بیان جدیدترین دستاورد های علمی در خصوص سیستم های مدیریت انرژی و ادوات آن در شبکه های هوشمند پرداختند. در آخر نیز پژوهشگران در خصوص موارد مطرح شده در کارگاه سوالاتی را مطرح کردند که در خصوص آن بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.


سمینار "مدیریت انرژی و هوشمند سازی شبکه برق
 
سمینار "مدیریت انرژی و هوشمند سازی شبکه برق" با همکاری انجمن علمی  شبکه هوشمند انرژی ایران ، شرکت برق منطقه ای کرمان ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه کرمان و پژوهشکده انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان با سخنرانی دکتر محمود فتوحی فیروزآباد و مهندس هادی مدقق در تاریخ 1 تیر  1401 در سالن آمفی تئاتر شرکت برق منطقه ای کرمان برگزار گردید.

همایش "رویکرد‌های تعاملی و نوپدید مدیریت انرژی به کاهش هزینه انرژی و اثرات خاموشی در صنایع"
 
همایش "رویکرد‌های تعاملی و نوپدید مدیریت انرژی به کاهش هزینه انرژی و اثرات خاموشی در صنایع" با همکاری انجمن علمی  شبکه هوشمند انرژی ایران و اتاق بازرگانی کرمان با سخنرانی دکتر فریدونیان در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 در اتاق بازرگانی کرمان برگزار گردید.

رویداد بزرگ انرژی تکنوتگ در تاریخ 1 الی 10 دی ماه 1400 برگزار شد

در قالب این رویداد جناب آقای مهندس هادی مدقق در قالب یک کارگاه آموزشی در خصوص ریزشبکه های هوشمند صنعتی مطالب ارزشمندی را بیان فرمودند. همچنین در قالب یک پنل تخصصی با حضور صاحب نظران جناب آقایان دکتر مسعود رشیدی نژاد، دکتر آرش نجفی، مهندس عزیز آقازاده و مهندس عباس مجیدی و با مدیریت جناب آقای دکتر علیرضا فریدونیان در خصوص مسائل کسب و کارهای جدید در محیط بازار انرژی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در روزهای آتی این رویداد، در قالب یک پنل تخصصی دیگر، در خصوص هوشمند سازی شبکه های توزیع به بیان چالش های مدیریت مصرف و اتوماسیون پرداخته شد. در این پنل تخصصی که با مدیریت جناب دکتر حمیدرضا بقایی برگزار شد اساتید فرهیخته جناب آقای دکتر گئورگ قره پتیان، آقای دکتر محمودرضا حقی فام و مهندس هادی مدقق حضور داشتند. همچنین یک کارگاه با حضور جناب آقای دکتر سعید شعاری نژاد ارائه شد که در این کارگاه ایشان به بیان تجربه های خود در حوزه هوشمندسازی محیط های صنعتی پرداختند.