تماس با ما

نشانی دفتر مرکزی:

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان میرداماد، خیابان یاسمی، جنب بیمارستان خاتم‌الانبیا، شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، شرکت مادرتخصصی توانیر

تلفن: 27935099_27935088
کد پستی :1996836111 
صندوق پستی: 3837-19395
نمابر : 88644964
آدرس سایت :www.isosg.ir 
پست الکترونیکی:info@isosg.ir


آدرس دبیرخانه شعبه استان کرمان:

کرمان ، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، آزمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی 
تلفن: 03432224971