اخبار

  وب سایت انجمن راه اندازی شد


 از بیست و سوم اردیبهشت ماه دبیرخانه انجمن به پژوهشگاه نیرو انتقال یافت. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت تماس با ما مراجعه شود


 سمینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو در خرداد ماه 1398


برای دریافت آخرین رویدادهای کنفرانس شبکه های هوشمند به وب سایت https://smartgrid.ieee.org/events مراجعه نمایید. 


دوره آموزشی wordpress در دانشگاه صنعتی شریف
 

رویدادها

کنفرانس شبکه های هوشمند98 آذرماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد


 نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند/2 آبان 1398 - شهر شیراز
وب سایت کنفرانس: http://conference.apadana.ac.ir/fa
 

پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران/ 27 و 28 آذرماه 1398 - دانشگاه صنعتی شاهرود
وب سایت کنفرانس: http://icspis.shahroodut.ac.ir/page/index/2/fa